преглед

на търг

2730-2780

Търг 2730-2780 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1824

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, дб

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 182, Дребна: 119

Дърва (м³): За огрев: 197, ОЗМ: 8

Общо: 521м³

Начална цена: 15045.00 лв.

Стъпка: 301 лв.

Гаранция: 752 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване