преглед

на търг

2760-2058

Търг 2760-2058 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1616-Р

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 116, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 44

Общо: 316м³

Начална цена: 23434.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1172 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 13:30

Втора дата: 16.09.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: