преглед

на търг

2730-2779

Търг 2730-2779 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 977, Дребна: 182

Дърва (м³): За огрев: 113, ОЗМ: 26

Общо: 1379м³

Начална цена: 46084.00 лв.

Стъпка: 922 лв.

Гаранция: 2304 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване