преглед

на търг

2760-2057

Търг 2760-2057 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1612-P

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 128, Средна: 139, Дребна: 71

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 18

Общо: 356м³

Начална цена: 25392.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1270 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 13:00

Втора дата: 16.09.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: