преглед

на търг

2950-2056

Търг 2950-2056 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1627-2/1Д3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 55, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 82м³

Начална цена: 5975.26 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 299 лв.

Първа дата: 09.09.2016, 17:00

Втора дата: 16.09.2016, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване