преглед

на търг

2950-2000

Търг 2950-2000 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1607-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 71, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 91, ОЗМ: 0

Общо: 271м³

Начална цена: 19784.67 лв.

Стъпка: 989 лв.

Гаранция: 989 лв.

Първа дата: 07.04.2016, 11:30

Втора дата: 14.04.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване