преглед

на търг

9200-2692

Търг 9200-2692 - ДГС Провадия

Обект No. 13-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 0

Общо: 30м³

Начална цена: 2100.00 лв.

Стъпка: 21 лв.

Гаранция: 105 лв.

Първа дата: 01.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване