преглед

на търг

9450-2689

Търг 9450-2689 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 27, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 66, ОЗМ: 0

Общо: 116м³

Начална цена: 7550.00 лв.

Стъпка: 220 лв.

Гаранция: 378 лв.

Първа дата: 29.11.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване