Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9450-2688

Търг 9450-2688 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-1-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 27, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 66, ОЗМ: 0

Общо: 116м³

Начална цена: 7550.00 лв.

Стъпка: 220 лв.

Гаранция: 378 лв.

Първа дата: 29.11.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване