преглед

на търг

9000-2684

Търг 9000-2684 - ДГС Варна

Обект No. 10-1-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 10.2, Дребна: 4.8

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 0

Общо: 30м³

Начална цена: 1750.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 88 лв.

Първа дата: 24.11.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване