преглед

на търг

9751-2683

Търг 9751-2683 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-8-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 141, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 212м³

Начална цена: 10895.00 лв.

Стъпка: 109 лв.

Гаранция: 545 лв.

Първа дата: 22.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване