преглед

на търг

9110-2676

Търг 9110-2676 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 53, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 45, ОЗМ: 0

Общо: 104м³

Начална цена: 4100.00 лв.

Стъпка: 41 лв.

Гаранция: 205 лв.

Първа дата: 22.11.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване