преглед

на търг

9110-2675

Търг 9110-2675 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-1-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 50, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 0

Общо: 106м³

Начална цена: 4180.00 лв.

Стъпка: 42 лв.

Гаранция: 209 лв.

Първа дата: 15.11.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване