Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9900-2674

Търг 9900-2674 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-2-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 14.4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 29.4, ОЗМ: 6

Общо: 59.8м³

Начална цена: 2805.00 лв.

Стъпка: 80 лв.

Гаранция: 140 лв.

Първа дата: 15.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване