преглед

на търг

9500-2663

Търг 9500-2663 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-1-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 25м³

Начална цена: 2000.00 лв.

Стъпка: 20 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 10.11.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване