Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9700-2662

Търг 9700-2662 - ДГС Шумен

Обект No. 9-14-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 131.32, Средна: 37.21, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 55.82

Общо: 224.35м³

Начална цена: 16390.95 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 820 лв.

Първа дата: 08.11.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване