Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9751-2637

Търг 9751-2637 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, лп, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 390, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 456м³

Начална цена: 22810.00 лв.

Стъпка: 228 лв.

Гаранция: 1141 лв.

Първа дата: 11.10.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване