преглед

на търг

9600-2626

Търг 9600-2626 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-4-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд, мх, чрш

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 6, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 131, ОЗМ: 0

Общо: 141м³

Начална цена: 9690.00 лв.

Стъпка: 97 лв.

Гаранция: 485 лв.

Първа дата: 20.09.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване