преглед

на търг

9600-2625

Търг 9600-2625 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-3-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 14, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 158, ОЗМ: 0

Общо: 176м³

Начална цена: 11501.00 лв.

Стъпка: 116 лв.

Гаранция: 575 лв.

Първа дата: 20.09.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване