Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9700-2607

Търг 9700-2607 - ДГС Шумен

Обект No. 9-12-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 201.31, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 227.09

Общо: 428.4м³

Начална цена: 31681.50 лв.

Стъпка: 950 лв.

Гаранция: 1584 лв.

Първа дата: 05.09.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване