Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9300-2605

Търг 9300-2605 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 81, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 187, ОЗМ: 0

Общо: 268м³

Начална цена: 18050.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 903 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване