преглед

на търг

9300-2605

Търг 9300-2605 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 81, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 187, ОЗМ: 0

Общо: 268м³

Начална цена: 18050.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 903 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване