преглед

на търг

9300-2600

Търг 9300-2600 - ДГС Добрич

Обект No. 14-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 157, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 313, ОЗМ: 0

Общо: 524м³

Начална цена: 23025.00 лв.

Стъпка: 230 лв.

Гаранция: 1151 лв.

Първа дата: 01.09.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване