преглед

на търг

9850-7253

Търг 9850-7253 - ДГС Преслав

Обект No. 6-20-2024

Дата на публикуване: 01.04.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 117, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 117м³

Начална цена: 17460.00 лв.

Стъпка: 175 лв.

Гаранция: 873.00 лв.

Първа дата: 19.04.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.04.2024

Документация за провеждане на търг

01.04.2024

Проекто-договор

01.04.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.04.2024

Допълнителен документ

01.04.2024