преглед

на търг

9850-7252

Търг 9850-7252 - ДГС Преслав

Обект No. 6-19-2024

Дата на публикуване: 01.04.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 34м³

Начална цена: 3910.00 лв.

Стъпка: 39 лв.

Гаранция: 195.50 лв.

Първа дата: 19.04.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.04.2024

Документация за провеждане на търг

01.04.2024

Проекто-договор

01.04.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.04.2024

Допълнителен документ

01.04.2024