преглед

на търг

9850-7251

Търг 9850-7251 - ДГС Преслав

Обект No. 6-18-2024

Дата на публикуване: 01.04.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, яс, лп, яв, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 847, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 847м³

Начална цена: 113100.00 лв.

Стъпка: 1131 лв.

Гаранция: 5655.00 лв.

Първа дата: 19.04.2024, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.04.2024

Документация за провеждане на търг

01.04.2024

Проекто-договор

01.04.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.04.2024

Допълнителен документ

01.04.2024