преглед

на търг

9870-7250

Търг 9870-7250 - ДГС Върбица

Обект No. 7-20-2024

Дата на публикуване: 29.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 3, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 413

Общо: 629м³

Начална цена: 40421.00 лв.

Стъпка: 404 лв.

Гаранция: 2021.05 лв.

Първа дата: 17.04.2024, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.03.2024

Документация за провеждане на търг

29.03.2024

Проекто-договор

29.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024