преглед

на търг

9870-7249

Търг 9870-7249 - ДГС Върбица

Обект No. 7-19-2024

Дата на публикуване: 29.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 796, Средна: 189, Дребна: 124

Дърва (м³): За огрев: 201, ОЗМ: 0

Общо: 1310м³

Начална цена: 91260.00 лв.

Стъпка: 913 лв.

Гаранция: 4563.00 лв.

Първа дата: 17.04.2024, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.03.2024

Документация за провеждане на търг

29.03.2024

Проекто-договор

29.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024