преглед

на търг

9751-7231

Търг 9751-7231 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-11-2024

Дата на публикуване: 01.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 745, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 430

Общо: 1175м³

Начална цена: 172980.00 лв.

Стъпка: 1730 лв.

Гаранция: 8649.00 лв.

Първа дата: 20.03.2024, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2024

Протокол от проведен търг

21.03.2024

Допълнителни документи

02.04.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2024

Допълнителен документ

01.03.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.03.2024