преглед

на търг

9900-7229

Търг 9900-7229 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-5-2024

Дата на публикуване: 28.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, яс

Дървесина (м³): Едра: 71, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 71м³

Начална цена: 9583.00 лв.

Стъпка: 96 лв.

Гаранция: 479.00 лв.

Първа дата: 20.03.2024, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2024

Документация за провеждане на търг

28.02.2024

Проекто-договор

28.02.2024

Протокол от проведен търг

22.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2024

Допълнителен документ

28.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2024