преглед

на търг

9870-7219

Търг 9870-7219 - ДГС Върбица

Обект No. 7-12-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 40, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 41м³

Начална цена: 7078.00 лв.

Стъпка: 70 лв.

Гаранция: 353.90 лв.

Първа дата: 20.03.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

22.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2024