преглед

на търг

9870-7218

Търг 9870-7218 - ДГС Върбица

Обект No. 7-11-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, трп

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 48м³

Начална цена: 5675.00 лв.

Стъпка: 56 лв.

Гаранция: 283.75 лв.

Първа дата: 20.03.2024, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

22.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2024