преглед

на търг

9870-7217

Търг 9870-7217 - ДГС Върбица

Обект No. 7-10-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 73, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 84м³

Начална цена: 9765.00 лв.

Стъпка: 97 лв.

Гаранция: 488.25 лв.

Първа дата: 20.03.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

22.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2024