преглед

на търг

9820-7214

Търг 9820-7214 - ДГС Смядово

Обект No. 8-21-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 114, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 890, ОЗМ: 0

Общо: 1083м³

Начална цена: 79712.00 лв.

Стъпка: 797 лв.

Гаранция: 3958.60 лв.

Първа дата: 15.03.2024, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

18.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2024