преглед

на търг

9820-7212

Търг 9820-7212 - ДГС Смядово

Обект No. 8-19-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 84, Средна: 68, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 641, ОЗМ: 200

Общо: 995м³

Начална цена: 72193.00 лв.

Стъпка: 722 лв.

Гаранция: 3609.65 лв.

Първа дата: 15.03.2024, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

18.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2024