преглед

на търг

9820-7211

Търг 9820-7211 - ДГС Смядово

Обект No. 8-18-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 157, Средна: 54, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 683, ОЗМ: 244

Общо: 1153м³

Начална цена: 86135.00 лв.

Стъпка: 861 лв.

Гаранция: 4306.75 лв.

Първа дата: 15.03.2024, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

18.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2024