преглед

на търг

9820-7209

Търг 9820-7209 - ДГС Смядово

Обект No. 8-16-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 11, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 465, ОЗМ: 396

Общо: 1019м³

Начална цена: 80125.00 лв.

Стъпка: 801 лв.

Гаранция: 4006.25 лв.

Първа дата: 15.03.2024, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

18.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2024