преглед

на търг

9261-7169

Търг 9261-7169 - ДГС Цонево

Обект No. 11-6-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 476, Средна: 11, Дребна: 103

Дърва (м³): За огрев: 2834, ОЗМ: 0

Общо: 3424м³

Начална цена: 435020.00 лв.

Стъпка: 4350 лв.

Гаранция: 21751.00 лв.

Първа дата: 01.03.2024, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2024

Документация за провеждане на търг

12.02.2024

Проекто-договор

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024