преглед

на търг

9261-7168

Търг 9261-7168 - ДГС Цонево

Обект No. 11-5-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бл, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 193, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 193м³

Начална цена: 24660.00 лв.

Стъпка: 247 лв.

Гаранция: 1233.00 лв.

Първа дата: 01.03.2024, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2024

Документация за провеждане на търг

12.02.2024

Проекто-договор

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024