преглед

на търг

9261-7167

Търг 9261-7167 - ДГС Цонево

Обект No. 11-4-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, цр, гбр, избк, срлп

Дървесина (м³): Едра: 280, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 280м³

Начална цена: 40450.00 лв.

Стъпка: 405 лв.

Гаранция: 2022.50 лв.

Първа дата: 01.03.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2024

Документация за провеждане на търг

12.02.2024

Проекто-договор

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024