преглед

на търг

9261-7166

Търг 9261-7166 - ДГС Цонево

Обект No. 11-3-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 278, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 278м³

Начална цена: 37485.00 лв.

Стъпка: 375 лв.

Гаранция: 1874.25 лв.

Първа дата: 01.03.2024, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2024

Документация за провеждане на търг

12.02.2024

Проекто-договор

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024