преглед

на търг

9261-7165

Търг 9261-7165 - ДГС Цонево

Обект No. 11-2-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, тп, мжд, избк, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 258, Средна: 125, Дребна: 180

Дърва (м³): За огрев: 3105, ОЗМ: 0

Общо: 3668м³

Начална цена: 426004.00 лв.

Стъпка: 4260 лв.

Гаранция: 21300.20 лв.

Първа дата: 01.03.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2024

Документация за провеждане на търг

12.02.2024

Проекто-договор

12.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024