преглед

на търг

9450-7163

Търг 9450-7163 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-8-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 479, Средна: 509, Дребна: 229

Дърва (м³): За огрев: 1893, ОЗМ: 0

Общо: 3110м³

Начална цена: 373090.00 лв.

Стъпка: 3731 лв.

Гаранция: 18654.50 лв.

Първа дата: 29.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024