преглед

на търг

9450-7162

Търг 9450-7162 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-7-2024

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, ак, кгбр, срлп, пляс, клн

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 554, Дребна: 156

Дърва (м³): За огрев: 1598, ОЗМ: 0

Общо: 2454м³

Начална цена: 297827.00 лв.

Стъпка: 2978 лв.

Гаранция: 14891.35 лв.

Първа дата: 29.02.2024, 09:00

Приложени документи:

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.02.2024

Допълнителен документ

12.02.2024