преглед

на търг

7800-7156

Търг 7800-7156 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-18-2024

Дата на публикуване: 02.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 879, Средна: 102, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 574, ОЗМ: 0

Общо: 1555м³

Начална цена: 117780.00 лв.

Стъпка: 1177 лв.

Гаранция: 5889.00 лв.

Първа дата: 21.02.2024, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.02.2024

Документация за провеждане на търг

02.02.2024

Проекто-договор

02.02.2024

Протокол от проведен търг

22.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.02.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2024