преглед

на търг

7800-7155

Търг 7800-7155 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-17-2024

Дата на публикуване: 02.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 575, Средна: 218, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1226, ОЗМ: 0

Общо: 2020м³

Начална цена: 152278.00 лв.

Стъпка: 1522 лв.

Гаранция: 7613.00 лв.

Първа дата: 21.02.2024, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.02.2024

Документация за провеждане на търг

02.02.2024

Проекто-договор

02.02.2024

Протокол от проведен търг

22.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.02.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2024