преглед

на търг

9200-7150

Търг 9200-7150 - ДГС Провадия

Обект No. 13-5-2024

Дата на публикуване: 31.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 307, Средна: 78, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 838, ОЗМ: 0

Общо: 1223м³

Начална цена: 144769.00 лв.

Стъпка: 1448 лв.

Гаранция: 7238.00 лв.

Първа дата: 21.02.2024, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2024

Документация за провеждане на търг

31.01.2024

Проекто-договор

31.01.2024

Протокол от проведен търг

22.02.2024

Допълнителни документи

02.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2024