преглед

на търг

9200-7147

Търг 9200-7147 - ДГС Провадия

Обект No. 13-2-2024

Дата на публикуване: 31.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 246, Средна: 116, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 552, ОЗМ: 0

Общо: 918м³

Начална цена: 107254.00 лв.

Стъпка: 1073 лв.

Гаранция: 5362.00 лв.

Първа дата: 21.02.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2024

Документация за провеждане на търг

31.01.2024

Проекто-договор

31.01.2024

Протокол от проведен търг

22.02.2024

Допълнителни документи

02.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2024