преглед

на търг

9200-7146

Търг 9200-7146 - ДГС Провадия

Обект No. 13-1-2024

Дата на публикуване: 31.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, гбр, срлп, пяс

Дървесина (м³): Едра: 85, Средна: 85, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 359, ОЗМ: 0

Общо: 534м³

Начална цена: 63018.00 лв.

Стъпка: 630 лв.

Гаранция: 3150.00 лв.

Първа дата: 21.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2024

Документация за провеждане на търг

31.01.2024

Проекто-договор

31.01.2024

Протокол от проведен търг

22.02.2024

Допълнителни документи

02.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

02.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2024