преглед

на търг

7700-7145

Търг 7700-7145 - ДГС Търговище

Обект No. 16-3-2024

Дата на публикуване: 31.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, здб, цр, гбр, трп, яв, мжд, кгбр, пкл, срлп, шс

Дървесина (м³): Едра: 1115, Средна: 606, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 2045, ОЗМ: 0

Общо: 3778м³

Начална цена: 282570.50 лв.

Стъпка: 2826 лв.

Гаранция: 14128.00 лв.

Първа дата: 21.02.2024, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2024

Документация за провеждане на търг

31.01.2024

Проекто-договор

31.01.2024

Протокол от проведен търг

22.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

31.01.2024

Допълнителен документ

31.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2024