преглед

на търг

7900-7142

Търг 7900-7142 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-4-2024

Дата на публикуване: 25.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, чдб, бл, цр, гбр, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 895, Средна: 463, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 143

Общо: 1501м³

Начална цена: 168776.00 лв.

Стъпка: 1688 лв.

Гаранция: 8438.00 лв.

Първа дата: 14.02.2024, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.01.2024

Документация за провеждане на търг

25.01.2024

Проекто-договор

25.01.2024

Протокол от проведен търг

14.02.2024

Договор

22.02.2024

Допълнителни документи

22.02.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.01.2024

Допълнителен документ

25.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.02.2024